لیست قالیشویی های مجاز تهران

لیست قالیشویان مجاز تهران

لیست قالیشویان مجاز تهران


در این بخش لیست شرکت های قالیشویی که در استان تهران زیر نظر اتحادیه قالیشویی تهران فعالیت میکنند برای کاربران عزیز تهیه شده است. این لیست طبقه آخرین بروز رسانی زیر نظر اتحادیه قالیشویی تهران گرد آوری شده است و تغییرات و ثبت های جدید هر ماه به این لیست افزوده خواهد شد.

لیست قالیشویی های مجاز تهران

لیست قالیشویان مجاز تهران که زیر نظر اتحادیه صنف قالیشویان تهران فعالیت می‌کنند را می توانید به صورت جدول در لیست زیر مشاهده کنید. اگر میخواهید از مجاز بودن و یا مجاز بودن قالیشویی مطله شوید کافی‌است نام برند قالیشویی را در بخش جستجوی جدول وارد کنید.

ردیفنامنام خانوادگیشماره پروانهنام تجاریتلفن محل کار
۱علیرضاصدیق اینانلو۰۴۴۴۷۵۸۶۰۷دفتر قالیشوئی آذربایجان۶۶۳۸۰۸۶۷
۲محسندادمند۰۴۶۶۲۴۲۱۵۵دفتر قالیشوئی تبرک۴۴۳۰۵۵۶۰
۳حسننصیری حاجی آبادی۰۴۴۷۸۰۷۳۶۲دفتر قالیشوئی ترمه۷۷۱۸۶۴۸۸
۴داودنوری۰۴۴۴۳۶۳۶۵۷دفتر قالیشوئی میرداماد۳۳۴۶۶۹۸۹
۵حسنقنبریان نائینی۰۴۳۵۶۱۹۰۳۷دفتر قالیشوئی ناب۶۶۳۷۳۴۱۴
۶حسنجاویدقزقپان۰۴۳۹۱۹۵۴۸۰دفترقالیشوئی همسایه۴۴۵۲۷۴۱۴
۷حامدنوری حاجی آباد۰۴۴۰۴۳۵۴۲۶دفتر قالیشوئی برادران نوری۸۸۵۷۶۰۶۰
۸داودعباسی۰۴۳۹۲۱۳۶۳۹دفتر قالیشوئی یاقوت۶۶۸۱۵۹۵۲
۹پرویزحاتمی۰۴۴۰۰۱۶۰۶۸دفتر قالیشوئی کیهان۳۳۳۰۹۲۱۳
۱۰سید فرهادمجیدزمانی۰۴۳۹۸۴۹۲۹۷دفتر قالیشوئی الف۷۷۱۳۸۶۷۳
۱۱بهزادپروین۰۴۳۹۸۴۲۴۶۴دفتر قالیشوئی پروین۶۶۶۰۴۲۶۰
۱۲احمدخانی۰۴۴۲۰۴۶۶۴۳دفتر قالیشوئی گلریز۶۶۲۷۸۵۲۶
۱۳حمیدصابری حاجی آبادی۰۴۴۰۳۰۳۴۸۸دفتر قالیشوئی سعدآباد۷۷۵۶۵۶۸۲
۱۴قاسمرمضانی حاجی آباد۰۴۴۷۳۹۳۴۷۱دفتر قالیشوئی پاتریس۷۷۱۴۰۶۱۳
۱۵محمدصادقی صومعه علیایی۰۴۴۰۵۱۶۹۶۶دفتر قالیشوئی مهسان۵۵۳۱۴۲۳۸
۱۶محسننیازیان۰۴۴۵۴۸۴۰۳۷دفتر قالیشوئی دنیا۷۷۸۳۲۶۱۰
۱۷محمدخسروی جن قشلاقی۰۴۴۱۳۱۸۵۴۲دفتر قالیشوئی ابر۵۵۷۷۵۵۱۸
۱۸احمدخسروی جن قشلاقی۰۴۴۱۰۳۰۲۵۸دفتر قالیشوئی آتا۲۲۵۱۷۰۰۳
۱۹علیاحمدی۰۴۴۱۱۵۰۴۹۱دفتر قالیشوئی سلام۶۶۲۱۴۷۶۴
۲۰حجتمحمدی کمسرخ۰۴۴۱۸۹۷۴۰۱دفتر قالیشوئی کادوس۷۷۷۹۸۱۷۷
۲۱هادیپیرگزی۰۴۴۱۶۵۶۸۹۱دفتر قالیشوئی پاک مهر۴۴۳۳۸۰۸۶
۲۲احمداکبری۰۴۴۳۹۷۵۳۷۹دفتر قالیشوئی اکبری۷۷۱۵۸۶۰۰
۲۳صادقجعفرمشگی۰۴۴۳۰۷۰۹۴۷دفتر قالیشوئی گل ابریشم۵۵۸۰۰۰۵۹
۲۴موسیامینی کاروانسرائی۰۴۴۴۰۴۲۸۳۹دفتر قالیشوئی نواب۵۵۸۳۶۶۶۹
۲۵ابوالفضلمنیعی ممرآبادی۰۴۴۴۰۱۵۲۹۳دفتر قالیشوئی اریکه۷۷۰۰۰۲۴۰
۲۶حجت الهگنجی۰۴۴۵۷۶۳۰۳۳دفتر قالیشوئی گنجی۳۶۶۴۳۲۱۶
۲۷موسیسلیمانی۰۴۴۴۰۵۰۷۲۳دفتر قالیشوئی منصف۵۵۸۳۵۵۲۸
۲۸علیمرادی کمسرخ۰۴۴۴۰۶۵۸۷۲دفتر قالیشوئی گلستان۷۷۹۱۳۰۲۵
۲۹روح الهمومنی۰۴۴۴۰۶۸۸۹۳دفتر قالیشوئی امین تهران۸۸۴۵۴۴۹۰
۳۰حبیب الهرمضان نژاد۰۴۴۴۳۷۷۸۰۸دفتر قالیشوئی ستاره شهرما۸۸۴۴۰۶۴۴
۳۱امیرزنده دل۰۴۴۴۰۶۰۸۳۷دفترقالیشوئی زنده دل۲۲۳۰۶۱۳۴
۳۲پروینساعدی۰۴۴۴۷۷۳۲۵۱دفتر قالیشوئی ملکه۴۴۹۰۷۱۴۱
۳۳حامدعابدینی حاجی آبادی۰۴۴۵۷۶۷۰۶۱دفتر قالیشوئی عابدینی۴۴۲۹۷۰۲۵
۳۴میلادمرادی۰۴۴۵۲۳۳۸۵۴دفتر قالیشوئی آپ (الوند)۶۶۱۵۷۲۳۲
۳۵ابراهیمکدخدارستم۰۴۴۵۵۰۹۸۹۳دفتر قالیشوئی رضوان۳۳۰۳۴۱۶۰
۳۶علی اکبرساعدی۰۴۴۵۲۶۲۹۷۳دفتر قالیشوئی هروی۷۷۰۴۶۳۷۰
۳۷علیفشکی۰۴۴۶۱۵۱۸۵۱دفتر قالیشوئی سراج۷۷۷۱۸۶۷۷
۳۸موسیآریش۰۴۴۶۴۶۱۱۱۶دفتر قالیشوئی معتمد۶۶۱۸۶۱۹۰
۳۹محمدرضاکافی هرناشکی۰۴۴۶۱۵۱۰۸۶دفتر قالیشوئی نیاوران۶۶۲۷۵۲۴۴
۴۰حسینمیرزاخانی۰۴۴۶۴۷۱۴۴۶دفتر قالیشوئی اشکان۷۷۵۹۶۰۰۶
۴۱احمدغلام زاده مدوار۰۴۴۶۴۷۵۴۷۴دفتر قالیشوئی جهان پاکشو۶۶۸۸۱۲۳۹
۴۲سیدمرتضیحسینی گهر۰۴۴۶۷۹۴۱۷۰دفترقالیشوئی ایرانیان۶۶۶۳۱۶۳۱
۴۳عباسصالحی زاده ارمکی۰۴۴۶۴۶۹۴۹۶دفتر قالیشوئی صالحی زاده۸۸۴۷۳۱۸۹
۴۴سعیدمحمدی کمسرخ۰۴۴۶۷۸۳۵۸۹دفتر قالیشوئی شمس(شمس اوغلی سابق)۴۴۴۴۶۰۷۰
۴۵حمیدبختیاری۰۴۴۶۷۸۰۹۰۱دفتر قالیشوئی حمیدبختیاری۵۵۶۰۷۷۵۰
۴۶خدابخششاهی۰۴۴۶۹۸۰۳۶۲دفتر قالیشوئی شاهین۳۳۴۷۸۶۱۴
۴۷فتح الهمحمدی کمسرخ۰۴۴۶۹۷۹۸۶۰دفتر قالیشوئی احسان۷۷۸۲۴۴۱۳
۴۸فرهادبرزگری دهج۰۴۴۶۹۷۹۶۴۴دفتر قالیشوئی شکوفه فرشاد۳۳۸۲۲۱۱۶
۴۹جوادخدابخشی۰۴۴۷۲۵۹۳۷۶دفتر قالیشوئی ستایش۵۵۶۴۶۸۴۳
۵۰ناصرآسنجرانی۰۴۴۷۲۶۰۵۳۵دفتر قالیشوئی نیما۷۷۶۱۶۹۸۰
۵۱سعیدمحمدی کمسرخ۰۴۴۷۴۱۴۳۲۷دفتر قالیشوئی سعید۵۵۳۳۱۷۹۶
۵۲سجادکریمی۰۴۴۷۸۲۱۰۰۸دفتر قالیشوئی همه کسی۳۳۶۸۶۰۳۱
۵۳حمیدعزیزمحمدلو۰۴۴۷۸۲۰۷۵۷دفترقالیشوئی مهررضا۵۵۳۷۵۹۱۰
۵۴محمودبختیاری۰۴۴۷۸۲۰۸۶۵دفتر قالیشوئی ژوبین۵۵۵۷۶۲۵۵
۵۵حمیدرضاحسینی۰۴۴۷۸۱۶۸۰۲دفترقالیشوئی تخت جمشید۷۷۱۹۹۹۷۵
۵۶حامدعابدینی حاجی آبادی۰۴۶۲۲۳۶۰۰۵دفتر قالیشوئی نانو۴۴۲۹۷۰۲۵
۵۷محمدهاشمادیب زاده فرد۰۴۴۸۲۵۷۸۰۷دارکشی فنی تهران۸۸۴۲۹۴۱۸
۵۸احمدبختیاری۰۴۴۷۸۲۳۵۶۲دفتر قالیشوئی پرین۵۵۶۳۸۷۷۶
۵۹محمودصمدی۰۴۶۶۰۶۲۸۲۶دفتر قالیشوئی آسمان۵۵۰۱۷۳۲۶
۶۰حسینقهرمانی۰۴۴۸۱۸۵۶۸۹کارخانه قالیشوئی سراج۷۷۴۹۰۵۲۵
۶۱اکبرسرخ آبادی۰۴۴۸۰۳۴۶۴۷دفترقالیشوئی شاپرک۶۶۱۵۹۶۹۳
۶۲یوسفصداقت۰۴۴۸۱۶۲۴۴۰شرکت قالیشوئی افرا۶۶۳۵۵۷۷۴
۶۳ایرجچوپانی۰۰۵۸۲۹۰۴۴۴دفتر قالیشویی جوان۸۸۸۴۷۵۸۸
۶۴رضاحسین زاده دهج۰۱۵۳۳۳۴۹۶۳کارخانه قالیشوئی وطن۵۵۰۶۹۵۱۷
۶۵عبدالمجیدمحمدی کمسرخ۰۱۵۳۳۳۴۱۹۸دفتر قالیشوئی شریعت۵۵۰۳۱۳۰۸
۶۶رضاصابری۰۰۵۸۲۹۰۷۶۸دفتر قالیشوئی نائین تهرانپارس۷۷۳۳۳۷۷۰
۶۷احمداسماعیلی دهجی۰۰۵۸۲۹۳۲۴۹دفتر قالیشوئی پیروزی۷۷۴۱۵۴۲۸
۶۸علیرضامحمدی کمسرخ۰۱۵۳۳۳۴۰۹۰دفتر قالیشوئی عباس آباد۵۵۰۶۴۲۷۹
۶۹مهدیاصفهانی نژادان۰۱۵۳۳۳۲۲۹۲دفتر قالیشویی رشید تهرانپارس۷۷۸۶۱۲۰۶
۷۰صمدباج آلان۰۱۵۳۳۳۳۸۴۸دفترقالیشوئی واحد۵۵۸۳۸۸۸۸
۷۱غلامحسینمرادی روگوشوئیه۰۰۵۸۲۹۲۱۳۴دفتر قالیشوئی بهاران۳۳۱۵۸۰۱۴
۷۲حسینفلاحی۰۲۹۱۵۱۷۷۷۲دفتر قالیشوئی تهران نو۷۷۴۱۰۵۱۵
۷۳کرمخانی۰۲۹۲۲۱۶۰۹۷کارخانه قالیشوئی نور۵۵۰۱۹۶۹۷
۷۴محمدزارع حاجی آبادی۰۰۵۸۲۹۳۵۷۳دفتر قالیشوئی کمیل۵۵۴۱۶۲۲۷
۷۵رضابهزادنیا۰۲۹۲۲۱۱۰۶۲کارخانه قالیشوئی بهروفرش۳۶۷۷۰۵۰۱
۷۶سیف الهمحمدی کمسرخ۰۲۹۲۲۵۷۶۷۷دفتر قالیشوئی برف۴۴۴۵۱۱۰۸
۷۷رسولفرهادیان۰۱۵۳۳۳۳۵۲۴کارگاه قالیشوئی رسول فرهادیان۴۴۹۰۱۹۸۱
۷۸حسنیوسفی۰۰۵۸۲۹۱۷۷۵دفتر قالیشوئی شرف۵۵۰۷۳۰۳۵
۷۹اکبرملک پوربالو۰۱۵۳۳۳۱۷۲۶دفتر قالیشوئی ملک پور۵۵۰۳۲۸۷۱
۸۰محمدرضامحمدی۰۲۹۱۵۲۳۴۲۶دفترقالیشوئی ماژیک شهر۶۶۴۲۴۲۴۲
۸۱مهدیحسینی دوست۰۱۵۳۳۳۰۶۱۱دفتر قالیشوئی شادمان۶۶۵۰۴۲۷۶
۸۲مهدیرازقی ترشیز۰۲۹۱۶۷۳۷۸۵دفتر قالیشوئی شهاب رسالت۷۷۴۴۲۹۴۰
۸۳محسننصیری حاجی آبادی۰۰۵۸۲۹۲۴۵۸دفتر قالیشوئی پاسداران۲۲۳۰۷۰۳۰
۸۴نادراحمدی گرم آبدشتی۰۴۵۷۵۷۷۱۷۶دفتر قالیشوئی عقیق۶۶۶۲۵۹۲۷
۸۵محسناسماعیلی دهجی۰۰۵۸۲۹۰۱۲۰کارخانه قالیشوئی پیروزی (کارگاه)۳۶۷۷۰۵۵۱
۸۶قاسممیرزایی۰۴۵۳۸۳۹۰۵۷کارگاه قالیشوئی «ارشیا»۰۲۹۲۴۳۵۳۵۳۶
۸۷سعیدبختیاری۰۴۵۷۵۷۶۸۲۶دفتر قالیشوئی گل نقش۳۳۷۲۵۱۷۸
۸۸اسمعیلفرهادیان۰۴۵۵۷۳۳۳۴۲کارخانه قالیشوئی شرکت صادراتی زرگون فرش۴۴۹۰۵۵۸۲
۸۹رضامیرزایی بناب۰۴۵۷۳۷۴۹۱۰دفتر قالیشوئی آذری۵۵۷۰۲۳۳۰
۹۰علیرضاشکاری دهج۰۴۵۷۵۷۷۰۶۸دفتر قالیشوئی سمنگان۷۷۲۶۶۷۷۷
۹۱سید حسینشریفی افجانی۰۴۶۶۰۱۰۴۰۴دفتر قالیشوئی ایرانمهر۵۵۰۳۲۱۲۸
۹۲محمدهاشمادیب زاده فرد۰۰۵۸۲۹۴۹۱۳کارخانه قالیشوئی فنی تهران۸۸۴۲۹۴۱۸
۹۳علی اکبرامیرحسینی۰۰۵۸۲۹۴۲۵۶دفتر قالیشوئی معین۵۵۸۱۴۶۶۱
۹۴حسیندهقانی دهج۰۰۵۸۲۹۰۳۳۶دفتر قالیشوئی نبرد۳۳۱۹۱۸۷۲
۹۵حسندهقانی دهج۰۰۵۸۲۹۳۳۵۷کارخانه قالیشوئی اعتماد۰۲۹۲۴۳۵۴۵۵۳
۹۶محمدرضازارع حاجی آبادی۰۰۵۸۲۹۳۶۸۱دفتر قالیشوئی تهران جم۲۲۳۰۴۲۶۳
۹۷مرادبرزگری دهج۰۰۵۸۲۹۳۱۴۱کارخانه قالیشوئی شایسته۵۵۲۳۱۶۹۰
۹۸علیدهقانی دهج۰۰۵۸۲۹۱۴۵۱دفتر قالیشوئی خرم۳۳۰۶۱۸۲۴
۹۹علیجمالی پاقلعه۰۰۵۸۲۹۲۷۸۲دفتر قالیشوئی زمزم۵۵۶۵۲۸۴۴
۱۰۰علی اصغرفاضلی۰۰۵۸۲۹۲۶۷۴کارخانه قالیشوئی تهرانپارس۷۷۳۳۷۱۵۰
۱۰۱موسیامینی کاروانسرائی۰۰۵۸۲۹۴۰۴۰دفتر قالیشوئی سبلان۵۵۸۳۶۶۶۹
۱۰۲موسیامینی کاروانسرائی۰۲۴۷۲۵۷۶۸۲کارخانه قالیشوئی سبلان۵۶۵۳۸۳۲۳
۱۰۳محمدمبین۰۰۵۸۲۹۳۹۰۶کارخانه قالیشوئی زمرد۶۶۲۲۳۹۳۸
۱۰۴مظفرمرادی۰۰۵۸۲۹۳۴۶۵دفتر قالیشوئی شهاب۶۶۳۵۸۰۳۶
۱۰۵مهدیکریمی۰۰۵۸۲۹۳۷۸۹دفتر قالیشوئی برتر۵۵۱۴۰۰۴۱
۱۰۶محمدنصیری حاجی آبادی۰۲۴۷۲۵۴۲۲۹دفتر قالیشوئی صدر میلاد۴۴۸۷۱۱۷۲
۱۰۷محمدناصری۰۳۵۰۳۷۷۹۰۱دفتر قالیشوئی گلبرگ۲۷۷۸۱۵۰۰۳
۱۰۸علینعمتی جوکار۰۲۴۷۲۵۴۸۷۷دفتر قالیشوئی نارنج۳۳۷۵۵۷۲۳
۱۰۹محمودرضااحمدی روگوشوئیه۰۴۶۶۶۰۳۴۹۲دفتر قالیشوئی پاکسان۵۵۰۰۰۷۶۰
۱۱۰حسینمحمدزاده۰۴۴۰۶۶۰۲۰۳دفتر قالیشوئی امیران۴۴۵۰۲۶۶۹
۱۱۱حسنسهرابیان سرحوضکی۰۲۴۷۲۵۵۵۶۰دفتر قالیشوئی قصرطلایی۴۴۷۳۳۲۴۴
۱۱۲مصطفیکبیری۰۱۵۳۳۳۲۵۱۷دفتر قالیشوئی بیهق۳۳۸۱۹۶۱۶
۱۱۳عباسسعادت۰۱۵۳۳۳۵۰۹۷دفتر قالیشوئی محراب۷۷۶۴۱۲۶۸
۱۱۴ولی الهقره باغی۰۱۵۳۳۳۳۹۵۶دفتر قالیشوئی گلچین قره باغی۵۵۸۲۹۲۴۱
۱۱۵مسعوداسدی طاری۰۱۵۳۳۳۰۳۸۶دفتر قالیشوئی نوید باران۷۷۹۰۵۰۹۱
۱۱۶هادیعابدینی حاجی آبادی۰۲۴۷۲۵۵۲۳۶کارخانه قالیشوئی برادران عابدینی۴۴۲۸۷۱۰۷
۱۱۷حمیدمحمدی کمسرخ۰۰۵۸۲۹۴۳۶۴دفتر قالیشوئی نارمک۷۷۸۹۵۷۲۹
۱۱۸احمدغفارزاده۰۴۶۶۱۳۷۹۴۵کارخانه قالیشوئی ادیب۶۶۸۳۶۵۶۵
۱۱۹علیرضاپورصادقیان دهجی۰۴۴۲۵۶۲۰۰۴دفتر قالیشوئی فرهنگ۵۵۳۸۴۴۷۵
۱۲۰امیرظیغمی۰۴۴۳۶۰۳۹۵۶دفتر قالیشوئی بوستان۵۵۳۵۷۸۳۲
۱۲۱محمدندری پری۰۴۵۸۸۳۷۵۰۴دفتر قالیشوئی گل سرخ۷۷۵۴۱۸۱۹
۱۲۲علیرضاغلامیان۰۳۱۴۵۹۹۱۷۶دفتر قالیشوئی تخت سلیمان۵۵۳۳۲۷۱۵
۱۲۳حسنصبوری۰۳۵۶۸۷۸۹۵۷دفتر قالیشوئی پرژک۳۳۳۲۳۷۲۰
۱۲۴علیسبحانی مغانی۰۳۵۱۷۶۶۶۸۷دفتر قالیشوئی نگین۷۷۳۸۱۱۲۲
۱۲۵جلالصابری۰۲۴۷۲۵۶۷۸۳دفتر قالیشوئی شمال شهر۷۷۵۴۴۴۳۰
۱۲۶محمداحمدی۰۱۵۳۳۳۱۶۱۸دفتر قالیشوئی بابامراد۶۶۳۰۲۱۴۷
۱۲۷جعفرزارع حاجی آباد۰۴۴۴۴۸۰۵۴۵دفتر قالیشوئی نایب۲۶۳۰۰۰۲۹
۱۲۸منصورعیوضی گاورقلعه۰۳۸۵۸۰۱۹۷۰دفتر قالیشوئی طلایی۷۷۰۵۲۷۸۸
۱۲۹اکبرعلیزاده۰۳۵۲۶۶۲۸۷۴دفتر قالیشوئی نامین۴۴۳۰۴۴۷۱
۱۳۰هادیخدمتگذار۰۳۱۴۵۸۰۶۴۷دفتر قالیشوئی ماندگار۷۷۳۹۲۷۲۷
۱۳۱ناهیدپاکیزه رو۰۲۴۷۲۵۶۴۵۹دفتر قالیشوئی رسالت۷۷۸۹۸۱۴۲
۱۳۲حامدعابدینی حاجی آبادی۰۲۴۷۲۵۶۳۵۱دفتر قالیشوئی بانو۴۴۲۹۷۰۲۵
۱۳۳علیدهقانی دهج۰۱۵۳۳۳۰۸۲۷دفتر قالیشوئی الماس۷۷۳۴۰۳۴۰
۱۳۴پرویزداودی رهقی۰۳۵۴۴۴۶۹۹۶دفتر قالیشوئی اکسیر۷۷۳۱۶۷۶۷
۱۳۵یحییجلالی راد۰۲۴۷۲۵۷۳۵۸دفتر قالیشوئی وحید۳۳۸۸۰۶۸۴
۱۳۶احمدایزی۰۳۲۲۰۶۳۶۲۶دفتر قالیشوئی چهارصد۳۳۶۹۱۲۶۸
۱۳۷بایرامشکری ترکی۰۴۵۴۰۱۱۹۲۵دفتر قالیشوئی نرمینه۵۵۸۹۵۶۴۰
۱۳۸مهردادفهیمی۰۴۴۰۵۵۱۵۲۳دفتر قالیشوئی همشهری۳-۲۶۳۱۵۳۴۱
۱۳۹عادلهشیخ القراء۰۳۸۱۳۴۸۸۹۴دفتر قالیشوئی۲۲۴۵۶۵۶۵
۱۴۰محمدکاظمناصری حاجی آبادی۰۳۵۰۵۲۶۲۱۷دفتر قالیشوئی گلبرگ۱۷۷۸۴۳۵۳۵
۱۴۱میثمسجادی حفظ آباد۰۲۴۷۲۵۶۲۴۳دفتر قالیشوئی پیربابا۶۶۹۴۰۵۴۹
۱۴۲علی اصغرصحرائی۰۳۸۴۱۶۹۶۰۰دفتر قالیشوئی شفقی(صحرائی)۴۴۳۳۶۶۱۱
۱۴۳آرمینصباحتی۰۴۴۳۰۷۳۴۲۸دفتر قالیشوئی صبا۶۶۴۱۲۰۵۱
۱۴۴جبرائیلشهنازی سهزابی۰۴۴۷۸۲۲۹۸۷دفتر قالیشوئی شهنازی۵۵۵۷۴۵۴۵
۱۴۵مهدیشهبازی۰۴۴۷۸۲۰۴۳۳دفتر قالیشوئی اطلس۷۷۵۸۲۸۰۰
۱۴۶هادیمسلمی۰۲۴۷۲۵۹۸۱۳دفتر قالیشوئی استادکار۷۷۱۱۱۱۹۶
۱۴۷حسنبراهوئی۰۲۴۷۲۵۹۱۵۶دفتر قالیشوئی پرشین۳۳۸۱۸۶۹۲
۱۴۸حسنفسنقری۰۳۵۰۴۳۰۶۰۸دفتر قالیشوئی سپید(فسنقری)۷۷۹۹۸۸۳۰
۱۴۹مجیدکل ناری۰۳۲۵۴۳۶۰۱۳دفتر قالیشوئی مجید۵۵۵۷۴۴۰۶
۱۵۰مسعودنصیری حاجی آبادی۰۲۵۶۴۲۳۷۵۳دفتر قالیشوئی علامه۴۴۸۴۹۰۰۴
۱۵۱محمددولت آبادی فراهانی۰۲۵۳۱۹۳۲۲۸دفتر قالیشوئی سروش۷۷۳۸۱۲۱۲
۱۵۲مهدیپرسا۰۳۳۳۳۰۳۷۲۰دفتر قالیشوئی پدیده۴۴۳۳۷۰۱۰
۱۵۳محمدرضازارع۰۳۳۶۸۵۸۲۸۲دفتر قالیشوئی زارع۷۷۷۵۰۳۷۷
۱۵۴حسنصبوری۰۳۲۳۳۱۱۹۲۵کارخانه قالیشوئی پرژک۳۳۳۲۳۷۲۰
۱۵۵حسنعبدل زاده شیرینکند۰۴۴۷۸۴۴۶۸۹دفتر قالیشوئی آراز۸۸۵۷۳۲۳۷
۱۵۶اکبرعباس نژاد۰۳۱۸۶۲۵۳۴۳دفتر قالیشوئی گل فرنگ۵۵۰۴۸۲۵۸
۱۵۷داودخسروی سرشکی۰۲۹۴۹۰۳۰۱۴دفتر قالیشوئی سفیر۴۴۲۷۵۰۳۶
۱۵۸رضاکدخدارستم۰۳۰۵۹۰۷۰۲۱دفتر قالیشوئی ۱۷شهریور۳۳۷۰۳۶۴۲
۱۵۹محمدعلیشمسائی۰۲۵۱۳۵۵۴۳۶دفتر قالیشوئی طیب (شمسائی)۳۳۰۳۲۹۸۴
۱۶۰ابراهیممهری نعمتی۰۳۰۲۶۱۵۲۰۲دفتر قالیشوئی مهرهنگام۷۷۲۷۰۱۰۲
۱۶۱محمدچوپانی۰۳۵۸۸۸۲۰۵۶دفتر قالیشوئی توکل۸۸۲۷۵۴۰۲
۱۶۲شکرالهبابائی۰۲۶۱۸۳۹۲۶۴دفتر قالیشوئی سپید۴۴۵۱۶۵۴۳
۱۶۳احمدامامه ای۰۴۴۷۸۲۳۲۳۸دفتر قالیشوئی فرش مشهد۷۷۰۶۱۰۱۳
۱۶۴حامددهقانی دهج۰۴۴۳۱۴۱۲۸۴دفتر قالیشوئی مهتاب۳۳۴۷۴۷۴۳
۱۶۵شهرامپورمیرزاقلی۰۳۳۴۵۵۲۳۲۵دفتر قالیشوئی صمدیان۵۵۳۱۷۸۸۸
۱۶۶محمدصابری حاجی آباد۰۲۵۸۸۱۴۰۲۶دفتر قالیشوئی گل ایپک۴۴۸۱۸۶۱۹
۱۶۷محسنجنتی۰۳۴۷۰۱۲۹۳۹دفتر قالیشوئی گل نساء۴۴۵۳۸۹۸۶
۱۶۸احمدتاجدار۰۳۵۸۶۳۴۴۶۲دفتر قالیشوئی پویا۴۴۰۸۱۸۶۴
۱۶۹محسندلخوش۰۴۴۷۶۹۱۸۰۵دفتر قالیشوئی سئول۸۸۶۲۱۵۵۲
۱۷۰مهدیدهقان پور۰۳۴۸۲۵۸۷۰۴دفتر قالیشوئی برادران میعاد۷۷۲۱۲۲۷۰
۱۷۱محمدعطاری۰۳۴۶۶۶۱۳۴۰دفتر قالیشوئی محمدعطاری۳۳۱۶۷۹۵۵
۱۷۲ابوالفضلقنبریان نائینی۰۲۹۰۴۴۹۲۵۵دفتر قالیشوئی جوانان۵۵۴۱۳۷۶۲
۱۷۳امیربازیارنیکجو۰۴۶۱۲۱۹۸۷۴دفتر قالیشوئی ارم۶۶۶۰۴۷۳۱
۱۷۴اکبراسدی کوردلو۰۳۱۰۱۸۴۸۵۵دفتر قالیشوئی نوبهار۵۵۰۷۳۹۰۲
۱۷۵ابراهیمحیدری۰۴۵۹۸۲۳۹۰۶دفتر قالیشوئی حیدری۵۵۵۱۵۹۴۶
۱۷۶علیرضاعیوضی۰۴۶۶۳۷۳۱۲۶دفتر قالیشوئی (چله ابریشم عیوضی)۴۴۶۹۴۹۰۱-۳
۱۷۷ابراهیمکلانتری خوئی۰۳۴۰۰۲۲۱۵۲دفتر قالیشوئی همیلا۴۴۲۸۷۸۳۷
۱۷۸محمدرضازارع۰۳۶۶۷۸۰۹۰۵دفتر قالیشوئی کهن۴۴۴۴۵۵۹۴
۱۷۹حسینعبدلی بهنوئی۰۳۵۷۵۶۵۲۶۲دفتر قالیشوئی امین اوغلو۵۵۵۴۴۵۹۵
۱۸۰محمدساعدی۰۳۴۸۵۶۳۱۴۱دفتر قالیشوئی نارون۲۲۹۷۷۰۸۶
۱۸۱حامدمحمدی کمسرخ۰۳۷۰۳۵۲۸۵۱دفتر قالیشوئی برف۷۷۶۵۳۱۸۰
۱۸۲قاسمکریمی احمدآبادی۰۴۴۰۰۱۲۶۸۸دفتر قالیشوئی کوثر۳۳۷۲۷۴۰۸
۱۸۳فریدونقره گوزلو۰۴۴۰۴۱۷۸۶۰دفتر قالیشوئی آپادانا۷۷۳۲۴۷۱۶
۱۸۴محبوبهکهندانی۰۳۵۵۳۳۵۰۱۰دفتر قالیشوئی مدائن۵۵۳۱۹۹۸۰
۱۸۵حمیدمرادی۰۳۵۶۸۳۲۵۵۸دفتر قالیشوئی گلستان۷۷۹۸۱۱۶۲
۱۸۶داوداقتداری فردوئی۰۳۵۸۲۳۸۹۱۱دفتر قالیشوئی ایساتیس۷۷۵۶۳۵۳۵
۱۸۷اسحاقتیموری۰۳۵۴۴۵۳۷۶۵دفتر قالیشوئی اسحاق۷۷۲۴۷۵۵۹
۱۸۸علیمحمدخانی امین آبادی۰۳۵۹۶۱۲۷۶۴دفتر قالیشوئی سپاهان۷۷۹۲۴۰۲۳
۱۸۹محمدفتحی خانقشلاقی۰۴۴۷۸۲۶۴۷۵دفتر قالیشوئی شهر آبی۵۵۷۷۷۲۱۹
۱۹۰خسروحاجوی۰۳۵۲۴۴۸۵۷۰دفتر قالیشوئی ایران وحدت۴۴۴۴۷۰۰۰
۱۹۱علیرضاباج آلان۰۴۲۷۲۸۸۲۷۳دفتر قالیشوئی میهن۵۵۸۲۵۳۹۸
۱۹۲هادیحسینی آشتیانی۰۴۶۶۲۳۷۲۸۱دفتر قالیشوئی آشتیانی۳۳۳۲۵۴۵۴
۱۹۳رضاصفری۰۳۷۷۸۵۵۷۱۸دفتر قالیشوئی مهباف۵۵۶۲۱۲۴۸
۱۹۴محمدقیداری۰۴۰۵۰۷۴۸۶۳دفتر قالیشوئی مینیاتور۴۴۸۲۰۰۴۳
۱۹۵مسعودجمالی پاقلعه۰۴۰۷۰۳۱۱۶۹دفتر قالیشوئی شهرفرش۶۶۱۳۱۶۵۶
۱۹۶فرامرزرضائی۰۴۰۵۰۷۶۳۳۷دفتر قالیشوئی رضائی۵۵۶۶۹۰۵۰
۱۹۷حسینصالحی زاده ارمکی۰۴۴۷۳۸۵۴۷۹دفتر قالیشوئی خزر۸۸۴۵۹۹۶۷
۱۹۸بهزادبحری دورباش۰۴۴۳۰۷۲۵۲۹دفتر قالیشوئی بهزاد۵۵۷۱۰۲۱۲
۱۹۹علیرضارسولی نصر۰۴۴۷۸۲۶۶۹۱دفتر قالیشوئی ضامن۵۵۰۳۰۳۸۷
۲۰۰مجیدشاطری۰۴۴۷۸۱۹۱۶۶دفتر قالیشوئی شاطری۳۳۰۰۰۰۵۵
۲۰۱محمدنوعی۰۴۴۷۸۴۴۵۸۱دفترقالیشوئی قلهک۲۲۲۶۳۴۲۶
۲۰۲محمدباقرعوض بخشی۰۴۲۸۸۶۳۲۶۰دفتر قالیشوئی شاد۳۳۶۴۱۵۶۴
۲۰۳جلالمحمدی کمسرخ۰۴۴۳۱۳۱۸۲۷دفتر قالیشوئی آفریقا(جردن سابق)۷۷۶۰۳۳۱۱
۲۰۴علیگشمردی۰۴۰۸۹۲۶۹۱۳دفتر قالیشوئی فرشستان۳۳۸۴۲۹۶۹
۲۰۵رضاشکاری دهج۰۴۴۱۳۰۹۹۷۵دفتر قالیشوئی حقیقت۳۳۶۵۶۶۳۰
۲۰۶ابراهیممحمدخانی۰۴۴۷۴۳۵۱۳۰دفتر قالیشوئی محمدخانی۳۳۸۴۵۹۶۶
۲۰۷مصطفیقسمتی۰۴۴۷۶۸۰۷۸۳دفتر قالیشوئی کشمیر۳۳۸۳۷۰۰۰
۲۰۸رسولرستمی جوزمی۰۴۴۷۴۳۰۴۱۹دفتر قالیشوئی لویزان۷۷۸۲۴۲۷۴
۲۰۹علیچوپانی۰۴۴۷۹۱۰۹۷۲دفتر قالیشوئی افق۶۶۳۶۱۱۹۸
۲۱۰حمدالهکاشانی۰۴۶۷۰۰۳۶۸۰دفتر قالیشوئی ولیعصر۳۳۳۷۷۷۳۹
۲۱۱مهدیحافظی مقدم۰۳۵۹۲۵۶۲۵۶دفتر قالیشوئی نفیس۴۴۵۶۴۹۹۵
۲۱۲محمدرضاعابد۰۴۱۶۵۴۶۰۲۷شرکت سهامی فرش ایران۶۶۷۰۵۲۳۶
۲۱۳میلادتوپه۰۴۴۴۳۵۳۱۱۱دفتر قالیشوئی توپه۷۷۷۳۴۴۰۱
۲۱۴مهدینگیم۰۴۳۰۱۷۸۱۲۹دفتر قالیشوئی سرمایه۳۳۵۱۶۰۰۴
۲۱۵امیرچوپانی۰۴۴۱۶۵۷۵۷۴دفتر قالیشوئی اردلان۵۵۷۶۷۴۸۴
۲۱۶منوچهرکامرانی۰۴۳۸۷۵۸۶۲۰کارخانه قالیشوئی کیان مهر۳۳۷۴۸۹۸۶
۲۱۷اکبررضائی۰۴۴۰۰۱۴۲۷۰دفتر قالیشوئی مهیار۶۶۲۴۱۹۲۰
۲۱۸عباسنوعی۰۴۴۶۱۵۱۲۰۳دفتر قالیشوئی فرشینه۵۵۶۴۷۷۹۸
۲۱۹علی اکبرصفائی۰۴۶۴۰۳۹۵۶۴دفتر قالیشوئی چهلستون۴۴۴۰۵۰۷۰
۲۲۰میثمعلیخانی۰۴۴۰۷۷۱۴۳۷دفتر قالیشوئی کسری۶۶۶۵۸۵۶۸
۲۲۱بهروزخانمحمدی هزاوه۰۴۴۸۱۶۳۸۷۹دفتر قالیشوئی زرین۵۵۰۵۱۸۵۵
۲۲۲کریمشاهی گیگلو۰۴۴۷۸۲۰۱۰۹دفتر قالیشوئی شاهی۲۲۵۲۵۴۵۵
۲۲۳جمشیدسجودی۰۴۴۷۸۲۲۵۵۵دفتر قالیشوئی جمشیدیه۷۷۸۲۲۸۳۸
۲۲۴میثمعزیزخانی۰۴۴۷۸۲۵۵۷۶دفتر قالیشوئی
۲۲۵علیشاه آبادی فراهانی۰۴۴۷۸۳۵۰۴۲دفتر قالیشوئی شیرازه۴۴۳۶۵۴۷۳
۲۲۶شاهدامینی۰۴۴۷۹۱۱۵۴۷دفتر قالیشوئی بنام۲۲۳۴۷۵۴۲
۲۲۷عباسکوه زاد۰۴۴۸۲۰۰۳۸۶دفتر قالیشوئی یوسف آباد۸۸۵۵۵۴۹۰
۲۲۸سعیدصفائی حاجی آبادی۰۴۴۸۳۱۹۳۶۱دفتر قالیشوئی آلاله۴۴۳۵۰۸۹۲
۲۲۹میلادرستمی۰۴۴۸۳۲۴۹۸۰دفتر قالیشوئی پایدار۷۷۰۷۵۷۷۹
۲۳۰علیغفارزاده۰۴۴۸۴۴۴۱۳۳شرکت قالیشوئی ادیب۶۶۸۳۶۵۶۵
۲۳۱علیغفارزاده۰۴۴۸۴۴۹۳۸۴شرکت قالیشوئی ادیب۶۶۸۳۶۵۶۵
۲۳۲علیغفارزاده۰۴۴۸۵۴۷۶۰۰شرکت قالیشوئی ادیب۶۶۸۳۶۵۶۵
۲۳۳مهدیچهاردولی۰۴۴۸۶۵۴۵۸۱دفتر قالیشوئی چهاردولی۳۳۶۱۴۹۳۲
۲۳۴محمودچوپانی۰۴۴۸۷۱۲۸۷۲دفتر قالیشوئی ایمان۵۵۱۴۱۴۳۲
۲۳۵عباسریاحی مدوار۰۴۵۶۶۰۶۲۳۶دفتر قالیشوئی هانی۳۳۴۰۹۹۲۲
۲۳۶محمدکبیرنیا۰۴۵۱۶۹۷۳۸۵دفتر قالیشوئی نقش جهان۷۷۹۳۵۲۵۳
۲۳۷محسنزحمتکش حاجی آبادی۰۴۵۴۵۴۳۲۲۶دفتر قالیشوئی ستاره صادقیه۴۴۸۱۱۵۲۰
۲۳۸محمدرضامرادی۰۴۵۹۹۶۶۵۲۴دفتر قالیشوئی یاسین۷۷۴۱۵۱۶۱
۲۳۹هادیعابدینی حاجی آبادی۰۴۵۵۰۱۳۰۷۰دفتر قالیشوئی زن۴۴۲۸۷۱۰۷
۲۴۰حمیدرضامحمودآبادی۰۴۵۷۴۵۶۱۵۲دفتر قالیشوئی حمید۳۳۱۰۱۰۰۷
۲۴۱معصومهعامری صفی آبادی۰۴۵۷۵۷۷۳۹۲دفترقالیشوئی پاپیون
۲۴۲محمدرضاچوپانی ده آبادی۰۴۵۹۹۶۰۳۶۵دفتر قالیشوئی خانه به خانه۷۷۰۰۳۱۱۳
۲۴۳حسنمیرزاده کسرینه۰۴۵۸۴۰۵۰۱۱دفتر قالیشوئی ستاره غرب۲۲۳۵۲۴۲۸
۲۴۴یوسفعلیاحمدی سرچشمه۰۴۵۸۷۷۷۳۰۷دفتر قالیشوئی بازرگان۷۷۱۹۷۷۳۹
۲۴۵یاسراحمدی گرمابه دشتی۰۴۵۸۸۳۵۸۱۴دفتر قالیشوئی ظریف۵۵۷۹۱۴۷۹
۲۴۶مهدیسلطانی۰۴۵۹۹۹۱۴۹۸دفتر قالیشوئی رز۶۶۳۶۳۰۹۰
۲۴۷حسینمیرزائی دیزجی۰۴۵۹۹۹۵۹۶۷دفتر قالیشوئی آریاغرب۶۶۳۷۶۶۳۱
۲۴۸علیناصری حاجی آبادی۰۴۶۶۰۸۵۶۶۶دفتر قالیشوئی پارسیان۷۷۵۷۰۷۳۲
۲۴۹حمیدجعفری۰۴۶۱۱۱۳۴۹۴دفتر قالیشوئی محبوب۶۶۳۵۵۲۰۱
۲۵۰علی رضامحمدظاهری۰۴۶۱۶۵۶۰۳۳دفتر قالیشوئی مهرگان۵۵۴۳۱۱۲۰
۲۵۱سیدعلی اصغرعلی میرزائی۰۴۶۱۶۵۶۶۸۱دفتر قالیشوئی ملل۷۷۸۱۸۴۷۳
۲۵۲حامدمحمدی کمسرخ۰۴۵۳۹۰۲۷۵۱کارخانه قالیشوئی۷۷۶۵۳۱۸۰
۲۵۳شهابشایگان۰۴۵۳۹۰۳۶۵۰کارخانه قالیشوئی۵۵۱۳۵۰۳۰
۲۵۴حجتمحمدی کمسرخ۰۴۵۳۹۰۸۹۱۰کارخانه قالیشوئی۷۷۷۹۸۱۷۷
۲۵۵علی اکبرامیرحسینی۰۴۵۳۹۲۸۲۶۵کارخانه قالیشوئی۵۵۸۱۴۶۶۱
۲۵۶علیرضاباج آلان۰۴۵۳۹۳۰۰۹۸کارخانه قالیشوئی۵۵۸۲۵۳۹۸
۲۵۷آرمینربیعی۰۴۵۶۶۹۶۳۹۸دفتر قالیشوئی نقشینه۴۴۰۴۷۶۰۰
۲۵۸مصطفیرشیدیان حاجی آبادی۰۴۵۶۷۰۵۵۵۸دفتر قالیشوئی بهارستان۷۷۱۹۸۸۶۸
۲۵۹مسعوداصفهانی نژادان۰۴۵۷۳۷۲۵۶۳دفتر قالیشوئی۷۷۲۹۶۲۸۲
۲۶۰حجتمحمدی کمسرخ۰۴۵۵۰۴۲۹۵۴کارخانه قالیشوئی۷۷۷۹۸۱۷۷
۲۶۱حامدمحمدی کمسرخ۰۴۵۵۰۴۳۱۹۶کارخانه قالیشوئی۷۷۶۵۳۱۸۰
۲۶۲رضامحمدی کمسرخ۰۴۵۶۶۷۳۹۱۴دفتر قالیشوئی۳۳۴۷۲۰۱۴
۲۶۳محموداکبری۰۴۵۷۰۷۱۱۰۹دفتر قالیشوئی نگار۷۷۲۸۸۵۶۴
۲۶۴وحیدپاهنگ۰۴۵۷۴۵۵۵۷۷دفتر قالیشوئی آیت۷۷۱۹۳۱۱۶
۲۶۵عباسلطفی دهجی۰۴۵۷۴۵۵۶۸۵دفتر قالیشوئی پوریا
۲۶۶سعیدکاظم پور۰۴۶۲۲۴۱۴۰۸دفتر قالیشوئی امیر۶۶۶۴۴۶۰۳
۲۶۷حسنصدیقی۰۴۶۳۱۴۱۴۰۷دفتر قالیشوئی بی بی۵۶۰۷۹۰۲۵
۲۶۸اسمعیلراسخ۰۴۶۵۹۸۵۶۴۰دفتر قالیشوئی تهرانسر۴۴۵۷۳۶۲۵
۲۶۹فرشیدشبانی۰۴۶۵۹۸۸۵۶۶دفتر قالیشوئی شعبانی۵۵۰۴۰۴۹۸
۲۷۰احمدخسروی جن قشلاقی۰۴۶۵۹۸۸۶۷۳دفتر قالیشوئی آتا۲۲۵۱۷۰۰۳
۲۷۱سعیداسدزاده۰۴۶۶۰۴۳۵۶۶دفتر قالیشوئی سراب۵۵۵۱۱۱۰۰
۲۷۲معصومهجعفرزاده اقگونی۰۴۶۵۹۹۷۲۷۱دفتر قالیشوئی گلرنگ۵۵۰۵۵۱۸۰
۲۷۳غلامرضاکردی ارمکی۰۴۶۶۰۵۸۹۸۶دفتر قالیشوئی طوبی۸۶۰۲۱۷۵۸
۲۷۴حمیدرضاخسروی۰۴۶۶۱۲۶۲۳۸دفتر قالیشوئی خسروی۵۵۰۱۲۹۰۹
۲۷۵علیرضاخرمی۰۴۶۶۰۵۸۹۰۱دفتر قالیشوئی خزان۵۵۷۱۶۷۶۷
۲۷۶مهیارفلاحی لیما۰۴۶۶۰۹۰۵۲۷دفتر قالیشوئی همسفر۶۶۶۷۳۴۰۷
۲۷۷محمدرضاغفارزاده۰۴۶۶۱۲۰۳۴۵دفترقالیشویی ندای اکباتان
۲۷۸اسدالهفیض آبادی فراهانی۰۴۶۶۳۶۱۹۰۷دفتر قالیشوئی (حسام)۳۳۴۶۴۵۴۱
۲۷۹ابراهیماستیلاف۰۴۶۶۱۲۴۹۹۲دفتر قالیشویی پاکیزان۶۶۶۷۵۹۳۴
۲۸۰حمیدرضابیات۰۴۶۷۳۷۶۹۱۳دفتر قالیشوئی آلما۴۴۳۶۶۷۶۴
۲۸۱علیمحمدی کمسرخ۰۴۶۷۰۵۷۳۶۲دفتر قالی شویی (فرجام)۳۳۴۸۷۸۴۸
۲۸۲حمیدرضائی۰۴۶۶۵۹۰۷۰۱دفتر قالیشویی ابتکار۶۶۳۷۶۹۱۹
۲۸۳مهدیسلطانی۰۴۶۶۱۱۷۷۳۲دفترقالیشویی سلطانی۶۶۳۶۳۰۹۰
۲۸۴حمیدرضابازدان۰۴۶۶۱۲۴۴۰۶دفتر قالیشویی تابان۳۸۴۱۷
۲۸۵علیروحی نقابی۰۴۶۶۲۵۰۰۳۵دفتر قالیشویی آریانا۷۷۱۴۸۲۹۰
۲۸۶احسانمحمدی کمسرخ۰۴۶۶۳۲۶۰۶۹دفتر قالیشویی۳۳۸۷۶۱۶۱
۲۸۷معصومهفخیمی بیلداشی۰۴۶۶۵۵۷۴۹۸دفتر قالیشویی بیژن۳۳۶۱۴۱۹۹
۲۸۸افشینعبدی زادالاسقال۰۴۶۶۳۸۹۲۹۹دفتر قالیشویی حاشیه۸۸۲۱۹۵۳۲
۲۸۹عباسطاهرنژادجوزم۰۴۶۷۳۸۹۰۲۲دفتر قالیشویی توحید ستارخان۶۶۸۶۶۷۶۷
۲۹۰همایونفرهادیان۰۴۶۶۲۰۶۲۱۲شرکت صادراتی زرباف فر۳۶۷۷۰۰۳۶
۲۹۱ابراهیمصوفی کریم آباد۰۴۶۶۶۸۱۶۲۲دفتر قالیشویی خاتون۶۶۱۲۰۶۳۲
۲۹۲مسعودکشاورزپاشائی۰۴۶۶۲۳۷۱۹۸دفتر قالیشویی پاشا۵۵۶۴۶۹۷۹
۲۹۳مهدیدده بیگی۰۴۶۶۲۷۴۴۱۷دفتر قالیشویی تهرانیان۳۳۳۲۲۷۶۱
۲۹۴امینهاشمی۰۴۶۶۲۴۵۷۴۱دفتر قالیشویی نیل
۲۹۵علی پاشارضائی۰۴۶۶۲۹۹۳۴۵دفتر قالیشویی مهد پویان مطهر۵۵۸۸۴۰۶۳
۲۹۶علی اکبراحمد زاده۰۴۶۷۲۳۵۶۵۶دفتر قالیشویی (بردیا)۳۳۷۱۰۰۴۵
۲۹۷علیبخشی آشتیانی۰۴۶۶۹۲۱۶۰۰دفتر قالیشوئی بخشی۳۳۳۳۲۳۵۴
۲۹۸حمیدرضامظاهری۰۴۶۶۵۸۱۲۳۴دفتر قالیشویی شاندیز۵۵۶۴۵۰۸۱
۲۹۹میرمحمدسجادی حفظ آباد۰۴۶۷۲۸۳۳۷۳دفتر قالیشویی سجادی۴۴۷۳۳۴۷۹
۳۰۰محمدپسران شربت اوغلی۰۴۶۶۳۱۶۱۴۲دفتر قالیشوئی شربت اوغلی۵۵۸۲۴۴۴۴
۳۰۱پرویزذوالقدر۰۴۶۶۳۵۰۸۴۷دفتر قالیشویی پرویز ذوالقدر۶۶۱۸۵۲۱۶
۳۰۲هادیخسروی جن قشلاقی۰۴۶۶۳۵۳۹۹۱کارخانه قالیشویی آتا۵۶۵۳۸۲۴۳
۳۰۳عادلفرهنگ سوها۰۴۶۶۴۰۲۷۴۸دفترقالیشویی سوها۵۵۱۸۶۵۶۰
۳۰۴علیخدمتگزار۰۴۶۶۰۲۳۵۴۶دفترقالیشویی فارسی۷۷۳۳۶۰۰۰
۳۰۵سید وحیدحسینی۰۴۶۷۳۶۱۷۶۲دفتر قالیشویی برکت۳۳۰۰۰۱۶۶
۳۰۶افضلنادری۰۴۶۶۳۹۶۸۲۴دفترقالیشویی مدیران۳۳۸۹۶۷۶۰
۳۰۷جوادصابری۰۴۶۶۳۹۶۶۳۴دفتر قالیشویی ملت۷۷۶۹۲۰۹۰
۳۰۸داریوشفکری قلعه جوق۰۴۶۶۹۲۳۸۷۵دفتر قالیشویی ایده آل۷۷۵۹۶۸۷۸
۳۰۹محمدعالیانی۰۴۶۶۸۹۴۸۶۰دفتر قالیشویی اردهال۵۵۷۳۷۵۷۶
۳۱۰امیرشرف نیا۰۴۶۷۲۷۷۵۶۰دفتر قالیشویی عالیجناب۲۲۳۱۰۴۸۲
۳۱۱احمدمزینانی۰۴۶۶۴۹۹۹۸۵دفتر قالیشویی مزینانی۳۳۱۴۳۸۴۱
۳۱۲علیرضافتحی۰۴۶۷۰۷۱۵۷۷دفتر قالیشویی اهورا۵۵۶۸۳۲۱۴
۳۱۳علیعباسی نسب۰۴۶۶۴۳۲۲۲۴دفتر قالیشویی پاک۳۳۴۷۰۰۹۳
۳۱۴پوریااحمدی۰۴۶۶۵۱۶۶۳۴دفتر قالیشویی یک۴۴۵۷۰۴۰۰
۳۱۵علیعبدی رزگاه۰۴۶۶۴۸۶۶۹۷دفتر قالیشویی آرین مهر۵۶۵۳۸۲۶۰
۳۱۶میثاقنکومنش نژاد۰۴۶۶۵۵۲۰۸۲دفتر قالیشویی دنا۳۳۰۲۳۷۴۴
۳۱۷محسنایرانی۰۴۶۶۹۱۳۳۴۳دفتر قالیشویی موعود۴۴۸۵۶۶۸۳
۳۱۸سعیدمسیحی دم۰۴۶۶۸۵۷۰۴۱دفتر قالیشویی یسنا۳۳۶۱۹۳۵۹
۳۱۹مسعودجمالی پاقلعه۰۴۶۶۵۱۶۷۳۰دفتر قالیشویی ثمین۶۶۱۳۱۶۵۶
۳۲۰حمیدبشیری سید بیگلو۰۴۶۶۸۰۵۱۳۵دفتر قالیشویی بشیری۳۳۸۹۰۳۰۲
۳۲۱محمدایزدیاری۰۴۶۶۵۸۲۶۲۵دفتر قالیشویی زعفرانیه۲۲۱۷۴۸۸۲
۳۲۲شهرامزارع میانرزی۰۴۶۶۸۱۲۶۸۵دفتر قالیشویی ساعی۵۵۱۴۱۴۲۲
۳۲۳علیرضازارع۰۴۶۶۵۳۳۷۴۵دفتر قالیشویی تک شور۵۵۴۱۷۴۸۰
۳۲۴محمدصفری۰۴۶۷۴۰۹۴۱۰دفتر قالیشویی صفری۶۶۲۸۸۳۶۳
۳۲۵طاهرهکد خدا رستم۰۴۶۷۰۳۶۹۵۷دفتر قالیشویی رستمی۳۳۰۹۷۵۱۷
۳۲۶علی اصغرفرجی مطلق۰۴۶۶۶۰۷۰۳۷دفتر قالیشویی فرجی۸۸۴۲۶۰۱۲
۳۲۷مقصودپناهی اوت پاشا۰۴۶۶۶۵۱۴۹۶دفتر قالیشویی مسعود۳۳۶۰۲۳۶۵
۳۲۸مهدیمحمدیان فاقلو۰۴۶۶۶۸۱۷۴۲دفتر قالیشویی جواهر۴۴۵۷۲۱۴۵
۳۲۹رسولکشاورز پاشائی۰۴۶۷۰۵۱۳۹۸دفترقالیشویی کشاورز۵۵۶۴۰۷۸۳
۳۳۰فرشادکنعانی۰۴۶۶۶۱۹۷۹۷دفتر قالیشویی محتشم کاشان۲۲۳۱۲۰۸۵
۳۳۱شهرامکرمی برکت۰۴۶۷۱۸۱۴۵۳دفتر قالیشویی کرمی۳۳۴۹۶۷۰۸
۳۳۲سعیدیوسفی حاجی آبادی۰۴۶۶۷۳۱۷۴۶دفتر قالیشویی حریر۴۴۸۷۸۵۰۷
۳۳۳آرشحیدریان دهکردی۰۴۶۶۷۵۹۵۹۳شرکت فرش دو رو گره نما
۳۳۴محمدرضانوروزی مغانی۰۴۶۷۲۳۹۶۸۳دفتر قالیشویی گلدیس۷۷۲۵۲۵۰۱
۳۳۵حسینسلمانی قهرودی۰۴۶۶۸۵۴۳۰۱دفتر قالیشویی فرات۷۷۷۵۴۱۸۲
۳۳۶محمودرضااحمدی روگوشوئیه۰۴۶۶۷۵۲۲۶۹دفتر قالیشویی سلامت۵۵۰۰۰۷۶۰
۳۳۷حسینکشتی آراء۰۴۶۷۱۰۶۹۹۰دفتر قالیشویی ۱۴۳۳۸۰۱۸۶۷
۳۳۸مهردادگوهر پور۰۴۶۶۸۳۰۱۳۴دفتر قالیشویی رها۶۶۲۰۶۸۸۱
۳۳۹محمدرضائی۰۴۶۶۹۴۵۴۵۲دفتر قالیشویی فطروس۳۳۷۰۴۱۰۵
۳۴۰ولیمحمدی۰۴۶۶۸۸۰۰۹۸دفتر قالیشویی آلامتو۳۳۰۳۳۵۱۷
۳۴۱زهرهزحمتکش توندری۰۴۶۶۹۳۶۳۱۷دفتر قالیشویی آتی ساز۲۲۳۴۴۸۵۵
۳۴۲میثمعلیخانی۰۴۶۶۸۳۷۹۸۲دفتر قالیشویی آینده۶۶۶۵۸۵۶۸
۳۴۳محمدخرمی پور۰۴۶۶۸۶۷۶۸۰دفتر قالیشویی افتخار شهر۰۲۱۷۷۷۹۹۱۷۵
۳۴۴جوادعباسی۰۴۶۶۹۰۵۵۶۶دفتر قالیشویی اصیل ایرانی۷۷۸۲۸۳۳۲
۳۴۵مجیددمیرچی۰۴۶۷۰۷۰۴۸۱دفتر قالیشویی سها۴۶۰۵۴۴۸۱
۳۴۶جمالمؤیدی پورفرد۰۴۶۶۸۸۸۲۱۰دفتر قالیشویی مویدی۴۴۳۰۰۳۰۰
۳۴۷غلامرضاجمالی ماربینی۰۴۶۷۰۲۸۰۱۵دفتر قالیشویی جمالی۷۷۴۶۱۵۸۶
۳۴۸داودحیدری۰۴۶۷۰۲۹۹۷۶دفتر قالیشویی ماهریس۶۶۰۳۰۲۰۳
۳۴۹محمدعلیداستانپورحسین آبادی۰۴۶۷۰۱۰۶۹۶دفترقالیشویی داستانپور۳۳۱۸۳۶۹۹
۳۵۰مهردادقدیمی۰۴۶۷۳۴۷۵۸۲دفتر قالیشویی سوین۵۵۷۲۵۳۲۷
۳۵۱همامهدی پور کلرمی۰۴۶۷۳۶۱۴۶۲دفتر قالیشویی گیلانه۶۶۸۲۶۵۹۲
۳۵۲خسروباغبان والی۰۴۶۷۳۶۵۹۱۱دفتر قالیشویی والی۴۴۵۲۴۴۷۶
۳۵۳ابوالفضلزارعی۰۴۶۷۱۷۹۶۵۳دفتر قالیشویی تاژ۷۷۰۶۸۸۸۴
۳۵۴رامینبابائی۰۴۶۷۲۲۴۴۲۶دفتر قالیشویی رامین۶۶۲۷۳۴۴۰
۳۵۵محمدبهرامی دیزیچه۰۴۶۷۱۶۰۵۴۵دفتر قالیشویی بهرامی۳۳۲۲۹۱۲۶
۳۵۶محمودشکری۰۴۶۷۲۶۵۹۵۴دفتر قالیشویی شکری۶۶۹۳۰۱۴۰
۳۵۷سعیدلبافی۰۴۶۷۱۱۲۱۵۰دفتر قالیشویی تشریفات۷۷۱۷۵۰۵۳
۳۵۸راحلهمایانی۰۴۶۷۲۵۲۱۱۱دفتر قالیشویی سهیل ذوالقدرپور۰۲۱۵۵۹۴۲۷۵۴
۳۵۹مهدیبیدی۰۴۶۷۳۵۳۷۹۸دفتر قالیشویی سربداران
۳۶۰محمودخانی پور۰۴۶۷۴۰۰۹۰۵دفتر قالیشویی ابن سینا۷۷۹۰۴۲۳۰
۳۶۱محسنرضا زاده سرحوضکی۰۴۶۷۱۸۲۶۱۸دفتر قالیشویی پسرخاله ها۴۴۷۶۹۸۲۶
۳۶۲امیر حسینسادسی زر۰۴۶۷۳۱۴۱۵۱دفتر قالیشویی عبدی۰۲۱۳۳۰۰۳۰۲۳
۳۶۳معروفاسمعیلی۰۴۶۷۲۱۷۸۴۵دفتر قالیشویی گل افشان۵۵۸۳۹۴۷۸
۳۶۴محمدمحمدی حاجی آبادی۰۴۶۷۲۳۰۳۹۶دفتر قالیشویی سعادت آباد۲۲۰۰۲۳۱۱
۳۶۵مهدیهمرادی کمسرخ۰۴۶۷۲۳۷۹۴۲دفتر قالیشویی گلستان۰۲۱۷۷۹۱۳۰۲۵
۳۶۶جعفرقاسمی۰۴۶۷۳۴۱۳۹۱دقتر قالیشویی سه سوت۶۶۹۰۰۳۶۵
۳۶۷امیربازقندی۰۴۶۷۳۱۰۶۱۳دفتر قالیشویی دی۶۶۸۷۳۷۴۲
۳۶۸محمدطهماسبی۰۴۶۷۲۶۹۰۱۵دفتر قالیشویی سورنا۰۲۱۵۵۰۱۸۶۵۳
۳۶۹علیسلمانی قهرودی۰۴۶۷۲۵۲۰۸۲دفتر قالیشویی قهرودی۳۳۰۰۰۴۶۸
۳۷۰محمدسلمانی قهرودی۰۴۶۷۴۲۵۱۰۶دفتر قالیشویی همایون۷۷۴۷۴۶۲۶
۳۷۱محمدپسران شربت اوغلی۰۴۶۷۳۴۷۹۱۴کارخانه قالیشویی شربت اوغلی۵۵۸۲۴۴۴۴
۳۷۲سید حمیدرضاسهرابی۰۴۶۷۳۵۴۷۱۶دفتر قالیشویی میانا۶۶۸۳۴۵۹۷
۳۷۳فاطمهحجق آبادی نظری۰۴۶۷۳۹۸۸۲۹دفتر قالیشویی۰۲۱۳۶۶۲۴۱۳۲
۳۷۴علیفشگی۰۴۶۷۳۷۹۶۳۵دفتر قالیشویی ترنج۰۲۱۳۳۱۹۶۸۱۶
۳۷۵جوادشیبانی فهندری۰۴۶۷۳۹۸۷۴۵دفتر قالیشویی ونک۰۲۱۸۸۰۴۱۲۶۰
۳۷۶مهدیشکیبا مقدم۰۴۶۷۴۰۵۷۹۳دفتر قالیشویی قاصدک۴۴۵۰۱۵۳۷
۳۷۷محمدسبقتی۰۴۶۷۴۴۲۹۰۴دفتر قالیشویی بنفشه۶۶۶۵۶۸۳۷
۳۷۸سعیدسلمانی قهرودی۰۴۶۷۴۴۸۸۶۰دفتر قالیشویی موج۳۳۷۰۸۱۶۰
۳۷۹هادیحدادیان۰۴۶۷۴۷۰۴۲۶دفتر قالیشویی هادی

به خاطر داشته باشید که همیشه قبل از سفارش فرش خود به قالیشویی از مجاز و یا غیر مجاز بودن آنها مطلع شوید، زیرا اتحادیه شکایت هایی که از قالیشویان غیر مجاز ثبت می‌شود را ترتیب اثر نخواهد داد.

لینک‌های مفید

به این نوشته امتیاز بدید!
[کل: ۷ میانگین: ۴.۴]

۹ دیدگاه‌

  • سلام وقت بخیر
    من چند سالی هست فرشامو میدم قالیشویی و رفوگری ساقدوش واقعا از لحاف قیمت و کیفیت واقعا عالی هستند خاستم با شما هم درمیون بزارم

  • از عملکرد قالی شویی میرداماد بسیار ناراضی هستم. کارشان اصلا خوب نیست. قرار بود قالی را رول شده بیاورند و تا کرده بودند. البته رول شده آوردند ولی جای تا در فرش فراوان بود. فکر می کنند که نمی فهمیم. مهم تر از آن این که ریشه های فرش دست باف گران قیمت را بریده و ریشه جدید بافته بودند و درخواست ۸۰۰ هزار تومان برای این منظور کردند. خودشان قبول داشتند که قرار نبود چنین کاری کنند. در مجموع، به همگی توصیه می کنم که قالی های خود را به قالی شویی میرداماد ندهند. کارشان افتضاح است.

  • من فرشامو دادم ب قالیشویی اندرزگو خیلی راضی ام خواستم ب شما توصیه کنم یک بارم ک شده امتحان کنین شماره هاشون تو سایت هست اینم یکی از شماره هاش ۲۲۹۷۷۰۳۰

  • سلام دوستان من فرش هامو دادم به قالیشویی هروی که واقعاااا ازهمه لحاظ راضی بودم از کارشون اول اینکه پرسنل ش بسیار مودب بودن و خوش برخورد بعد اینکه فرشهارو لول و باکاور مرتب اوردن فرشام خیلی کثیف بودن قبل شسشتو ???‍♀️اما وقتی اوردن از تمیزی برق میزدن? واقعا ازشون ممنونم خداخیرشون بده این قالیشویی رو پیشنهاد میکنم حرف نداره? ۲۲۴۸۹۳۱۳

  • سلام دوستان خدایش من قالی هام رودادم به قالیشویی پایدارخیلی تمیزشده خواستم به دوستان درشرق تهران هستن بگم قالیشویی پایدارکارش عالی بودازهمه لحاظ قالیهارو رول بردن رول وکاورشده آوردن

  • سلام
    من از قالیشویی سعادت آباد خیلی راضی بودم فرشهامو به موقع و تمیز بهم تحویل دادن.ممنون از سایت خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.